Clickable Image Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment

Activiteitenplan

Algemeen
Het Peuterhuis is een peuterspeelzaal waarin kinderen vanaf ruim 2 jaar tot 4 jaar elkaar kunnen ontmoeten.Het Peuterhuis is gevestigd in een mooie, zelfstandige ruimte binnen de Dordtse Vrijeschool. Wij zijn elke ochtend geopend van 8.30 tot 13.00 uur. De groepsgrootte is 16 peuters, begeleid door twee gediplomeerde leidsters (HBO+ MBO) met soms ook nog een stagiaire

Organisatie
Stichting Het Peuterhuis is een zelfstandige stichting die organisatorisch niet verbonden is met de Dordtse Vrijeschool. Wij werken wel vanuit dezelfde visie: het antroposofisch mensbeeld als uitgangspunt voor het pedagogisch beleid.

Visie
We zien het kind niet als een onbeschreven blad, maar als iemand met een eigen verleden van waaruit het impulsen en voornemens heeft voor het leven dat voor hem/haar ligt: opvoeden is het ontsluieren van een raadsel. Wie ben jij en wat wil jij en wat kan ik voor je doen om je daarbij te helpen ? Voorwaarden scheppend bezig zijn, is onze belangrijkste taak, zodat het kind zich uit eigen kracht, in alle vrijheid kan ontwikkelen. Kernbegrippen van het pedagogisch beleid zijn:
1 Rust, ritme en herhaling
2 Nabootsing
3 Eerbied en verwondering
4 Wilsopvoeding
5 Ontwikkelen van de zintuigen.

Activiteiten

Ad 1: Alle activiteiten worden in een vaste structuur, in een ritme aangeboden. De ochtenden zijn zo opgebouwd dat actieve en rustige momenten elkaar steeds afwisselen, elke dag hetzelfde. De herhaling wordt als een herkenbare stroom die kinderen steeds weer de gelegenheid geeft in te stappen en voor veiligheid en geborgenheid zorgt.
Alle activiteiten worden aangeboden rondom de seizoenen: liedjes, versjes, spelen, verhalen etc. Het dagelijkse ritme wordt zo uitvergroot, we leven van seizoen naar seizoen waarbij de kinderen de wereld om hen heen leren verkennen, onder andere door: 
* kringspel 
* liedjes / versjes 
* herhaalsprookjes 
* wandelen 
* samen eten / drinken
De belangrijkste activiteit binnen onze peuterspeelzaal is het vrije spel. Het zijn ontmoetingsmomenten waarin alle facetten van leren aan bod komen: Taal, motoriek, begripsvorming, zintuiglijke ontwikkeling en als allerbelangrijkste de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het vrije spel geeft de kinderen de ruimte om wat het heeft gezien, gehoord of beleefd uit- of na te spelen, de anderen te imiteren maar... het geeft vooral ruimte voor spelen om het spelen, de ontdekkingstocht die peuters met elkaar aangaan. Rust is hierbij essentieel om de peuters de kans te geven ongestoord in het nu, het tijdloze te zijn, zonder dat het van buiten af gestuurd of afgeleid wordt.

Ad 2: Nabootsen is een actief, opnieuw scheppen. De rol van de leidster in deze is het kind voor te leven, dingen met aandacht te doen zodat het kind vanuit enthousiasme mee wil doen. Hierbij horen de activiteiten die voortkomen uit het dagelijks leven zelf:
* Broodbakken, tafel dekken, fruit schillen, graan malen, planten verzorgen, afwassen, opruimen, vegen van de vloer
* Maar ook feesten voorbereiden, cadeautjes maken, versieren, zingen, verhaaltjes vertellen
* zingen en vertellen met beweging, omdat de beweging aan het spreken vooraf gaat: vingerspelletjes, tafelspel en rijmpjes en versjes.

 

Ad 3: Belangrijk is het om met de peuters bezig te zijn met het niet-materiele in het leven, ze te leren kijken, afwachtend, oog te hebben voor de natuur, voor elkaar, vol verwondering. Ontwikkeling is daarbij het sleutelwoord. In de natuur blijft een kind vol verwondering staan voor alles wat op zijn pad komt, het raapt steentjes , takjes, bloemen en slakjes, torretjes en spinnen op. Hier hoeft de volwassene alleen maar zijn geduld te bewaren. De elementen trotseren en elke dag naar buiten brengt de volgende activiteiten mee: 
Wandelen in de buurt waarin we vaak allerlei werkmensen ontmoeten: schilders, stratenmakers, melkboer etc. De wereld verkennen !!!!
Maar ook direct de seizoenen ervaren: stampen in de plas, kastanjes rapen, lopen in de wind etc.
* In de zandbak scheppen, taartjes bakken, strooien, graven. * Sjouwen met kruiwagens en zandzakken .
* Stoep aanvegen en planten verzorgen.
* Beestjes verzorgen en een plekje geven.
* Springen, klauteren, glijen, rennen.
Door elke dag brood te kneden met de peuters en het brood te bakken wordt door de kinderen een proces gevolgd dat eerbied en verwondering opwekt voor onze dagelijkse voeding. Peuters leren om zorgvuldig en op gepaste wijze met het speelgoed om te gaan. Het is jammer als er iets kapot gaat, maar dat kan gebeuren en vaak kunnen we het samen met de peuters repareren. Opruimen is een gezamenlijke activiteit, waarbij het plezier geeft om samen alles weer zijn eigen plek te geven.

Ad 4: Het stimuleren van eigen activiteiten, het bieden van herhaling en regelmaat, het aanleren van goede gewoontes, en het richten van aandacht op de omgeving zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de wil en de daadkracht. Activiteiten zijn o.a.
* Vrij spel, oefening in het sociale
* Oefenen van zelfredzaamheid: zelf aankleden, eten en drinken, handen wassen, helpen bij zindelijkheid d.m.v. gewoontevorming.
* Kleine taakjes verrichten
* Helpen met allerlei werkjes van juffie: brood smeren, afwassen, tafel dekken tot het helemaal klaar is.

Ad 5: De eerste 7 jaar is de periode waarin het fysieke lichaam van het kind opgebouwd en uitgevormd moet worden en waarin het kind thuis moet raken in zijn lichaam. Bij het jonge kind geven we veel aandacht aan de lichaamsgerichte zintuigen: de tastzin, de levenszin, de bewegingszin, en de evenwichtszin. Activiteiten zijn o.a.
* tast- ,aanraak-, en voelspelletjes.
* werken met bijenwas
* bewegingsspel
* vrij spel, geeft veel ontmoetingsmomenten
* Ruimte om te klimmen, klauteren en volop te bewegen
* Aanbieden van eenvoudig speelgoed, dat de fantasie prikkelt en het kind in beweging zet
* Gebruik van zand-water tafel
* Warm-wateractiviteiten, o.a. wol vilten.

Alle activiteiten worden in een huiskamersfeer aangeboden, zodat kinderen zich snel “thuis”voelen. Kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt worden in Het Peuterhuis goed gevolgd. Kinderbesprekingen en oudergesprekken zorgen dat er op korte termijn een passend antwoord gegeven kan worden op de specifieke vraag die dit kind met zich meebrengt. De mogelijkheden voor kinderen met taal-, gedrags-, en/of achterstandproblemen zijn bijna altijd op te vangen in Het Peuterhuis door een directe en gerichte aanpak, vaak samen met de ouders. Voor peuters betekent dit dat ze niet in een uitzonderingspositie terecht komen en samen met de anderen peuters van Het Peuterhuis hun eigen ontwikkeling, in eigen tempo kunnen volbrengen.