Clickable Image Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment

Algemene voorwaarden

We bieden deze service aan maar er gelden wel enkele regels.

1. Inschrijving gebeurt door invulling van gehele aanmeldingsformulier.

2. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

3. Uitbreiding van plaatsing van peuters die al spelen in het peuterhuis gaat voor nieuwe plaatsingen. Ook zusjes en broertjes van peuters die al in het peuterhuis spelen hebben voorrang op plaatsing t.o.v. nieuwe plaatsingen.

4. Als er definitieve afspraken met de hoofdleidster zijn gemaakt over de plaatsing van uw kind ontvangt u een schriftelijke bevestiging van deze plaatsing. Bij ontvangst van deze bevestiging gaat de opzegtermijn van twee maanden in. De afgesproken dagen liggen vast en zijn niet in te ruilen.

5. Uitbreiding en/of wijziging van de speeldagen gaat altijd in overleg met de hoofdleidster onder voorwaarde dat er ruimte is.

6. Wanneer u uw kind minder frequent naar Het Peuterhuis wilt laten gaan, geldt te allen tijde een opzegtermijn van twee maanden, gedurende deze twee maanden bent u het maandbedrag verschuldigd zoals betaald werd direct voorafgaand aan de wijziging, dit geldt ook wanneer u al besluit om uw kind direct minder te laten komen.

7. Tenslotte wordt er van uitgegaan dat u zich in beginsel bij opgave voor minimaal twaalf maanden verbindt, tenzij wat dat betreft vóór de aanname andere schriftelijke afspraken met het bestuur worden gemaakt (in het bijzonder als uw kind al eerder vier jaar wordt én voor het einde van het jaar, waarvoor de verplichting is aangegaan, naar de kleuterschool van de Dordtse Vrijeschool zal gaan).

8. Het Peuterhuis volgt de vakantiedagen van de Dordtse Vrijeschool. Wanneer het Peuterhuis op feestdagen gesloten is vervalt de dag, dit wordt niet financieel verrekend.

9. Bij de meeste (kinder-)ziekten volgen we de richtlijnen van de GGD. Bij allergie en overgevoeligheid werken wij volgens een protocol dat ondertekend wordt door ouders, alleen dan kunnen we goed en verantwoord werken. Medicijngebruik alleen na schriftelijke vastlegging in een protocol, waarbij ouders toestemming geven aan leidster om een bepaald medicijn toe te dienen.

10. Het Peuterhuis is geopend van 8.30- 13.00 uur. Komt u een keer later of vroeger, is uw kind ziek of om andere reden afwezig, dan graag voor 9.00 uur telefonisch doorgeven aan de conciërge van school ( 078- 6140106 ) Mocht u uw kind laten ophalen door een voor ons onbekende, dan moeten wij daar ‘s ochtends over worden geïnformeerd.

11. Voor informatie en/of klachten kunt u altijd bij de hoofdleidster terecht na 13.00 uur. Er kan dan zo nodig een afspraak gemaakt worden om een en ander door te spreken.
Het Peuterhuis heeft een interne klachtenregeling en is per 1 januari 2016 aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie.
Bijlage 1: geschilartikel geschillencommissie

 

Financiën

Per 1 januari 2018 valt Het Peuterhuis onder de Wet Kinderopvang. Het huidige particuliere bedrag verandert daarom in een kinderopvangtarief. Hierdoor bent u als ouder in de gelegenheid om kinderopvangtoeslag terug te vragen.

Het Peuterhuis hanteert onderstaande tarieven:
1 speelochtend per week van 8.30 - 13.00 uur: € 120 per maand
2 speelochtenden per week van 8.30 - 13.00 uur: week € 240 per maand
3 speelochtenden per week van 8.30 - 13.00 uur: week € 360 per maand

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, en dit kunt aantonen, krijgt u een tegemoetkoming van Het Peuterhuis in de maandelijkse speelkosten van €37,00 bij 1 speelochtend per 1 kind.
Indien er meerdere kinderen uit één gezin tegelijkertijd Het Peuterhuis bezoeken, dan geldt de onderstaande kortingsregeling: eerste kind: 100% van het te betalen maandelijkse speelgeld.
Elk volgend kind: 100% voor eerste kind + 80% voor het tweede kind van het te betalen maandelijkse speelgeld.

Het maandelijkse bedrag wordt vóór de 23e vooraf aan de speelmaand overgemaakt door ouders aan: Stichting Het Peuterhuis, Dordrecht. IBAN-nr.: NL 07 ABNA 0520 7202 96
o.v.v. de betreffende maand en de naam van het kind

Betalingsvoorwaarden

 1. U dient het aanmeldingsformulier met invulling van alle gegevens in te leveren voordat het kind definitief naar Het Peuterhuis gaat
 2. Uw aanmelding is definitief na betaling van de inschrijfkosten van €25,-
 3. De plaatsing n.a.v. de aanmelding is definitief wanneer de speelovereenkomst tweevoudig en ondertekend ontvangen is, na overleg met de hoofdleidster.
 4. Vanaf het moment van het tekenen van de speelovereenkomst gaat de opzegtermijn van twee maanden in werking.
 5. De betaling van het speelgeld wordt overgemaakt voor de 23e van de maand voorafgaand aan de maand dat uw kind daadwerkelijk een speelochtend afneemt in Het Peuterhuis, zoals beschreven op de gemaakte speelovereenkomst.
 6. De maandbedragen zijn gebaseerd op een kinderopvangtarief, waarbij de kosten van de 40 speelweken die u afneemt (vakanties zijn we gesloten) verdeeld is over de 12 kalender maanden. Daarbij dienen dus alle gesloten schoolvakanties door betaald te worden.
 7. Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag . Zie verder toeslagen.nl.
 8. Om in aanmerking te komen voor de financiële tegemoetkoming vanuit Het Peuterhuis wanneer u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag, dient u dit vóór het ondertekenen van de speelovereenkomst schriftelijk aan te geven, zodat dit hierin kan worden opgenomen.
 9. Wij brengen u onder de aandacht dat de maandbedragen volledig betaald moeten worden, ook bij het bezoeken van Het Peuterhuis van een gedeelte van de maand, tenzij daar omtrent met het bestuur schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 10. Indien uw kind 4 jaar wordt en het laatste bezoek valt op of voor de 15e van de maand, dan wordt deze maand voor de helft berekend.
 11. Zodra de betalingsachterstand groter dan twee maanden is, en er wordt na aanmaning niet binnen twee weken betaald dan zijn we genoodzaakt om het kind weer op de inschrijvingslijst te plaatsen, waarbij u wel verplicht bent om de achterstallige betaling te voldoen.
 12. De betaling stopt als uw kind 4 jaar wordt en Het Peuterhuis verlaat
  Wij hopen dat u deze regels wilt respecteren en mocht u nadere informatie willen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ons.