Clickable Image Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment

Eerbied en verwondering

Eerbied en verwondering geven de mogelijkheid om je deel van het grote geheel te voelen, van de scheppende krachten in de wereld. Eerbied laat ons de ware proportie zien van onszelf.
Alles wat ons omringt  zullen we dus met respect benaderen. Voor peuters gaat dat, met het goede voorbeeld, als vanzelf. Voor hen is de wereld nog bezield, de elementenwezens zijn onderdeel van hun eigen wereld. Alles heeft scheppingskracht.

Als je als kind die geborgenheid kunt ervaren gaat de overdracht van normen en waarden als vanzelf. Er zijn regels, maar die worden voorgeleefd en via de nabootsing eigen gemaakt door de peuters. Een rustige, duidelijke, kindgerichte benadering van juffie, neemt peuters mee in de stroom van alledag en leert ze spelenderwijs wat wel en niet wenselijk is. Ook in het spreken en handelen is juffie het voorbeeld in hoe we omgaan met elkaar.

 
In de praktijk betekent het o.a.:
  • dat we onze werkhandjes en aaihandjes altijd meenemen naar Het Peuterhuis, duwhandjes laten we altijd thuis.  Zijn ze per ongeluk een keer meegekomen dan toveren we onze aaihandjes te voorschijn om ons vriendje te troosten.
  • We lopen niet dwars door het spel van een andere peuter, maar lopen eromheen en kijken wat er gebeurt. Gaat er toch iets om dan helpen we ons vriendje even zodat er weer doorgespeeld kan worden.
  • Bij het brood eten wachten we op elkaar tot iedereen zijn bordje heeft. Na de tafelspreuk gaan we samen eten.
  • Opruimen doen we met elkaar tot alles weer op zijn plekje staat, we helpen elkaar tot we klaar zijn.

Als een groot gezin ervaren we in Het Peuterhuis het leven van alledag, meestal vol plezier en blijdschap, geborgen tussen de anderen, wetend wat er komen gaat en mogelijk is. Maar soms is er verdriet en ben je boos omdat je even moet wachten, maar ook dat hoort bij het leven van alledag.
Juffie is gelukkig in de buurt, en die zal altijd voor je zorgen.