Clickable Image Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment

Meer informatie

Organisatie
Het Peuterhuis is een zelfstandige stichting, die geen subsidie ontvangt vanuit de Gemeente. Organisatorisch zijn wij niet verbonden met De Dordtse Vrije School, maar werken wel vanuit de zelfde visie: het antroposofisch mensbeeld als uitgangspunt voor ons pedagogisch beleid.

Inschrijving
Inschrijving gebeurt door invulling van het aanmeldingsformulier. Direct na de aanmelding neemt de hoofdleidster contact met u op, voor een eventueel kennismakingsbezoek aan Het Peuterhuis .
Na betaling van de inschrijfkosten van 25 euro is de aanmelding bevestigd en komt uw kind op de planningslijst voor een speelplaats in Het Peuterhuis. Plaatsing gebeurt op volgorde van daadwerkelijke aanmelding.

Bezoek, frequentie, aanname
Het Peuterhuis kan worden bezocht door kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek aan Het Peuterhuis.Naast de mogelijkheid van twee vaste speelochtenden, de maandag / woensdag groep, en de dinsdag/ donderdag groep, zijn er ook andere mogelijkheden. Op vrijdag zijn er een beperkt aantal plaatsen voor één speelochtend. Op andere dagen is één speelochtend alleen, in overleg, een tijdelijke optie, als opstart naar twee ochtenden. Als u besluit uw kind bij Het Peuterhuis te laten spelen, is aanmelding de volgende stap.

Plaatsing, opzegging / wijziging bezoekfrequentie
Na de aanmelding worden de inschrijfkosten van 25 euro geïncasseerd. Daarmee is de aanmelding bevestigd en komt uw kind op de planningslijst voor een speelplaats in Het Peuterhuis. Plaatsing gebeurt op volgorde van daadwerkelijke aanmelding. Als er definitieve afspraken met de hoofdleidster zijn gemaakt over de plaatsing van uw kind, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van deze plaatsing. Bij ontvangst van deze bevestiging gaat de opzegtermijn van twee maanden in. De afgesproken dagen liggen vast en zijn niet in te ruilen. Kort voordat uw peuter naar het peuterhuis komt, zal de hoofdleidster nog een intakegesprek inplannen, daarin worden allerlei praktische zaken besproken die belangrijk zijn voor de plaatsing. Tevens worden er dan afspraken gemaakt over de wenochtend waarin u samen met uw peuter in het peuterhuis op visite komt. Plaatsing, wijziging van dagen, enz. gaat altijd in overleg met de hoofdleidster.
De plaatsingsovereenkomst eindigt wanneer uw peuter 4 jaar wordt. In alle andere gevallen geldt een opzegtermijn van twee maanden en moet de plaatsing schriftelijk worden opgezegd. Mocht u uw kind, nadat het geplaatst is, eerder dan einde van de opzegtermijn van Het Peuterhuis afhalen, dan bent u alsnog het resterende bedrag aan Het Peuterhuis verschuldigd. Lees ook de algemene voorwaarden.

 

Vakantie

Het Peuterhuis volgt de vakantiedagen van
de Dordtse Vrije School.

Hieronder een overzicht van de
dagen dat het peuterhuis is GESLOTEN:

Herfstvakantie : 16-10-2017 t/m 20-10-2017

Kerstvakantie : 22-12-2017 t/m 05-01-2018

Voorjaarsvakantie : 26-02-2018 t/m 02-03-2018

Pasen : 02-04-2018

Koningsdag : 27-4-2018 (valt binnen de meivakantie)

Meivakantie : 23-04-2018 t/m 05-05-2018

Hemelvaart : 10-05-2018 en 11-05-2018

Pinksteren : 21-05-2018

Zomervakantie : 10-07-2018 t/m 18-08-2018

Dinsdag 5 december sluiten we om 11.00 uur

Vrijdag 13 juli 2018 sluiten we om 11.00 uur

plaatje