Clickable Image Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment

Ontwikkelen van zintuigen

Kleine kinderen staan helemaal open voor hun omgeving, de zintuigen zijn daarbij de poorten waardoor de wereld wordt ontmoet.
Voor kinderen tot 7 jaar werken we met de lichaamsgerichte zintuigen:

De tastzin:
Doordat we kunnen tasten, ervaren we enerzijds de wereld om ons heen, anderzijds de begrenzing van ons eigen lichaam. Door te tasten ervaar je het andere en daardoor jezelf. Het tasten gebeurt niet alleen met de vingertoppen, maar met de handen, het gezicht, de voeten: ons hele lichaamsoppervlak is in contact met de omgeving.
Uitgaande van deze gedachte is het heel belangrijk dat alles waaraan een kind zichzelf tastend kan ervaren van goede kwaliteit is. Natuurlijke materialen als hout, wol, bijenwas e.d. voorzien in deze behoefte. Daarmee wordt een grondslag gelegd voor een positieve beleving van het eigen ik.

De levenszin.
De levenszin is een tasten naar binnen in je organen.
Je voelt of je helemaal fit bent, of dat er iets hapert. Ons lichamelijk welzijn of onwel-zijn wordt door de levenszin afgetast.
In Het Peuterhuis neemt de zorg voor de levenszin een belangrijke plaats in. Peuters moeten zich behaaglijk voelen om op ontdekkingstocht te gaan. Bv. peuters die het koud hebben gebruiken alle energie om zich warm te maken en spelen minder. Peuters die `s ochtends niet ontbijten krijgen van juffie eerst iets te eten zodat ze lekker kunnen gaan spelen.
Het verzorgen van deze levensprocessen in een vast ritme en met goede gewoonte leert peuters wakker te worden voor hun levenszin.

 

De bewegingszin.
Met dit zintuig neem je de eigen beweging waar, van het knipperen van de ogen tot en met het rennen. Wanneer anderen bewegen zorgt de bewegingszin voor een innerlijk meebewegen.
Het nabootsen van bewegingen is een belangrijke scheppende activiteit die bijdraagt aan een gezonde vorming van de bewegingszin.

De evenwichtzin.
Ook dit zintuig speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kleine kind. Het leren lopen van een peuter heeft alles te maken met evenwichtservaringen. Als we het evenwicht eenmaal echt weten te bewaren, ervaren we ons zelf als vrij in de ruimte. Het houdt verband met de vertikale stand van de mens, dus heel sterk met het Ik. Allerlei motorisch spel en beweging versterkt dit zintuig.

In het activiteitenplan kunt u lezen hoe we deze vier belangrijke lichaamsgerichte zintuigen vorm geven en de peuters de mogelijkheid bieden, om zich hiermee te verbinden. Dit alles om een goede, harmonieuze ontwikkeling te bevorderen.