Clickable Image Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment Comment

Het Peuterhuis

Het Peuterhuis is gevestigd in een lokaal van de Dordtse Vrijeschool, aan de Dubbelmondestraat 1 te Dordrecht.

Het peuterhuis heeft per ochtend 16 peuters. Er zijn 2 gediplomeerde leidsters en een vaste invalleidster. Er is een vaste speelgroep op dinsdag-, en donderdagochtend. Er is een vaste speelgroep op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend. Van de 16 peuters komen er 14 op de vaste speelochtenden, de andere plaatsen geven ruimte aan werkende ouders om zonodig een andere combinatie van dagen te kiezen. Overleg is altijd mogelijk.

Het Peuterhuis is een mooie ruimte, met een roze en een blauw huisje, een vertelhoek, en een grote tafel waaraan de kinderen elke dag met elkaar eten en drinken.

Elke dag gaan de peuters naar buiten. Soms wordt er een wandeling gemaakt en anders spelen ze in hun prachtige peutertuin.

Meer weten over een dag in Het Peuterhuis?


 

Hier een filmpje van de opening van de tuin.